Pro bono - ja vapaaehtoistyö antavat elämälle voimaa ja merkitystä. Olen hallitusammattilaisena Adoptioperheet ry:ssä ja Nordic Adoption Council - järjestössä.

Olen ollut kehittämässä viimeisen 30 vuoden aikana useita suomalaisia ja kansainvälisiä järjestöjä. Haastan myös eri alojen ammattilaisia antamaan oman osaamisensa vapaaehtoistyön kautta kolmannen sektorin hyväksi.

Pro bono - työ, eli oman ammatillisen osaamisensa antaminen vapaaehtoispanoksena, on kasvussa!