Lilly Korpiola on erittäin kokenut johtamisen ja viestinnän valmentaja.

Lillyllä on yli 25 vuoden kokemus organisaatioiden strategisesta kehittämisestä Suomessa ja kansainvälisesti.

Lillyn erikoisosaamista on vaativat vuorovaikutustilanteet, kuten johtamis- ja kriisiviestintä, muutosjohtaminen, sukupolviälykäs johtaminen ja strateginen viestintä.

"Viestintä on mediayhteiskunnassa keskeinen osa strategista kyvykkyyttä!"

Median murros ja viestintäympäristön turbulenssi haastavat organisaatioita uudistamaan toimintatapojaan.

Onnistunut muutos edellyttää uudenlaista johtamisviestintää ja viestintäkulttuuria, jossa kohdataan sidosryhmät heidän omissa medioissaan ja avataan avoin dialogi organisaation sisällä.

Mediayhteiskunnassa sukupolviälykäs johtaminen vaatii uudenlaista tapaa olla vuorovaikutuksessa.

Jokaisen johtajan ja organisaation tulisi ymmärtää tämän hetken median murros, joka vaikuttaa organisaatioiden sisäiseen ja ulkoiseen vuorovaikutukseen. Diginatiivit ja 60-luvulla syntyneet johtajat eivät puhu aina samaa kieltä eivätkä ole samoissa mediakanavissa. Miten rakentaa ylisukupolvista, älykästä ja dynaamista organisaatiokulttuuria sekä viestintää, joka tuottaa jaettuja merkityksiä - tämä on monen organisaation haasteena juuri nyt!

Valmennan ja konsultoin mm. johtamisviestintää, kriisiviestintää, muutosjohtamista ja organisaation strategista kehittämistä. Teen yhdessä asiantuntijaverkostoni kanssa myös digitaalisia transformaatioita.

PALVELUT

  • Johdon konsultointi ja sparraus
  • Viestintä- ja mediastrategiat
  • Kriisisimulaatiot ja mediavalmennukset
  • Muutosjohtamisen strategiat ja valmennukset
  • Inspiroivat ja herättävät alustukset