Viestintä on mediayhteiskunnassa keskeinen osa strategista kyvykkyyttä.

Median murros ja viestintäympäristön turbulenssi haastavat organisaatioita uudistamaan toimintapojaan. Median kanavat, sisällöt ja yleisöt ovat voimakkaassa liikkeessä.

Onnistunut muutos edellyttää uudenlaista johtamisviestintää, jossa kohdataan sidosryhmät heidän omissa medioissaan ja avataan dialogi organisaation sisällä.

Valmennan ja konsultoin mm. kriisiviestintää, muutosjohtamista ja organisaation strategista kehittämistä ja viestintää.

Erikoisalueenani on digitaalisen julkisuuden ja erityisesti sosiaalisen median tuomat haasteet organisaation sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä maineenhallinnassa. Sparraan useita suomalaisia julkisyhteisöjä ja organisaatioita menestymään digitaalisessa julkisuudessa. 

PALVELUT
  • Johdon konsultointi ja sparraus
  • Viestintä- ja mediastrategiat
  • Kriisisimulaatiot ja mediavalmennukset
  • Muutosjohtamisen strategiat ja valmennukset
  • Inspiroivat ja herättävät alustukset