Lilly Korpiola

Vaikuttavaa viestintää ja johtamista syntyy vain aidon vuorovaikutuksen kautta

Palvelut

Kaikki Lillyn valmennukset ja konsultointi myös virtuaalisesti ja digitaalisesti.

Innostavat puheenvuorot

Lilly on suosittu pääpuhuja suomalaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa sekä yritystapahtumissa. Lilly osaa ottaa haltuun niin monituhatpäisen yleisön kuin pienen ryhmän rohkealla ja osallistavalla vuorovaikutuksella. Hänen visuaalisesti vahvat, uusia oivalluksia tuottavat esityksensä sytyttävät ja voimauttavat kuulijat.

Keynote – puheenvuorot livenä ja verkon välityksellä.

Tämän hetken suosituin key note puheenvuoro: Miten mediayhteiskunta haastaa meitä uudistumaan?

Konsultoivat valmennukset

Lillyn valmennusote on aina konsultoiva ja asiakkaan ongelmiin ratkaisuja hakeva. Lillyn valmennuksiin osallistuu vuosittain tuhansia viestinnän ja johtamisen ammattilaisia, asiantuntijoita, esimiehiä sekä johtoryhmiä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Lillyn valmennuksissa viimeisin tutkittu tieto yhdistyy rautaiseen käytännön kokemukseen.

räätälöidyt Valmennukset verkossa

Asiakkaille räätälöidyt valmennuskokonaisuudet mm. johtamisesta, viestinnästä ja vuorovaikutuksesta omaan intranettiin tai Nowhow-verkoston omaan verkko-oppimisympäristöön. 

Esimerkkinä korona-keväältä: Viikoittainen verkkoluentosarja suuren kaupungin esimiehille ja johdolle kriisi- ja johtamisviestinnästä ja organisaation resilienssin vahvistamisesta. Viikoittaiset ajankohtaisluennot julkaistaan asiakkaan intranetissä.

Viestinnän kokonaisremontti

Lilly on tehnyt vuosien aika lukuisia kokonaisremontteja eri organisaatioille, joissa laitetaan viestintä kuntoon aina strategisesta viestinnästä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Tärkeänä osana on johtamis- ja esimiesviestinnän virittäminen vastaamaan etäjohtamista. Remontissa voidaan päivittää myös viestintästrategia ja kriisiviestinnän suunnitelma datalähtöisesti vastaamaan tämän päivän mediayhteiskunnan vaatimuksia. 

Monikanavainen mediavalmennus

Yhdessä tiiminsä kanssa Lilly sparraa ja opettaa tuottamaan sisältöjä monikanavaisesti niin someen kuin perinteiseen mediaan. Valmennuksessa organisaation oma viestintätiimi oppii konseptoimaan, käsikirjoittamaan, kuvaamaan ja leikkaamaan sekä tuottamaan sisältöjä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Samalla johto ja asiantuntijat valmennetaan esiintymään ja viestimään tämän päivän vaatimusten mukaisesti perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. 

Tämä ainutlaatuinen monikanavainen mediavalmennus on loistava tapa ottaa haltuun mediayhteiskunnan uudet viestinnälliset haasteet. Valmennukseen voidaan liittää myös kriisisimulaatio.

Tämän valmennuspaketin avulla päivität viestintätiimisi osaamisen vastamaan tämän päivän sisällöntuotannon vaatimuksia. Se on rautainen päivitys johtajien, asiantuntijoiden ja viestintätiimin ammatilliseen osaamiseen.

Ajankohtaista

Korona-kriisi tuo uuden median murroksen, jossa jokaisen organisaation täytyy oppia tuottamaan sisältöjä aivan uudella tavalla. Virtuaalinen vuorovaikutus vaatii meiltä kykyä olla aidosti ja rohkeasti läsnä eri mediakanavissa. 

Medioitu vuorovaikutus on taito, jonka jokainen esimies, asiantuntija ja johtaja joutuu ottamaan haltuun tulevana vuonna. Miten tuottaa minuuttiviestejä itse kotoa käsin tai etätöistä, miten pitää kiinnostus yllä etäpalavereissa ja olla koskettava esiintyjä virtuaalisen vuorovaikutuksen puuduttamassa työkulttuurissa. 

Medioitua läsnäoloa voi oppia. Omia vuorovaikutustaitoja voi virittää vastaamaan mediayhteiskunnan haasteita. Monikanavainen mediavalmennus on yksi tapa ottaa asia haltuun. 

Tutustu myös Henriika Maikun ja Lillyn valmennukseen vaativista vuorovaikutustaidoista. Lilly ja Henriika kirjoittavat tällä hetkellä vaativasta vuorovaikutuksesta kirjaa. Aiheesta on tulossa myös verkkokurssi yrityksille.

Lilly Korpiola

Lilly Korpiola on vaikuttava esiintyjä, valmentaja, sparraaja ja kouluttaja niin livenä kuin verkon välityksellä. Hänen erityinen lahjansa on yhdistää viimeisin tutkimustieto rautaiseen käytännön kokemukseen organisaation ongelmien ratkaisemiseksi. Lillyn missio on voimauttaa valmennettavat ottamaan haltuun uusia taitoja ja toimintapoja.

Lillyn on tehnyt pitkän uran ammattijohtajana, konsulttina, valmentajana ja tietokirjailijana. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus ja verkostot, joiden kautta ammentaa tuoretta näkemystä, uusinta tutkimustietoa ja parhaita käytäntöjä sekä ratkaisuja asiakasorganisaation avuksi.

Lillystä sanottua

Lillyn asiakkaita

Lillyn kirjoja

Tulossa talvella 2021
Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2012

Ota yhteyttä

Lilly Korpiola
lilly@iki.fi
040 7185757